Мій Укртелеком
ІнформаціяКарта сайтуЗворотний зв'язок
Головна сторінка
Відкритий доступ
Договірний доступ
Інтернет від Укртелеком
Інтерактивне TV
Оптичний Інтернет
Всесвіт плюс
Smart line
Дата–Центр
Укрпост
Wi-Fi для всіх
Інтернет диск
Спеціальні пропозиції


Забули пароль?


Реєстрація

Статистика - просто

Інтернет від УкртелекомДоговірВерсія для друку

 Угода про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією ADSL до договору про надання телекомунікаційних послуг
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
Укртелеком надає Абоненту на платній основі послугу доступу до мережі Інтернет шляхом підключення до порту вузла Інтернет Укртелекому по абонентській лінії за допомогою обладнання ADSL, динамічної або постійної ІР-адреси, а також за домовленістю інші додаткові послуги Інтернет (далі – Послуги) за встановленими значеннями показників якості, які Абонент може самостійно замовити через Систему самообслуговування (http://my.ukrtelecom.ua), а Абонент своєчасно оплачує отримані Послуги відповідно до умов цієї Угоди, Договору, Умов.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Всі права та обов’язки Сторін за Угодою передбачені у відповідних розділах Договору, Умов та чинним законодавством України.
2.2. При самостійному підключенні Абонент зобов’язується підключитись до Послуг за вибраним тарифним планом не пізніше ніж через десять календарних днів з моменту укладення Угоди (або придбання стартового пакета).
3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
У разі порушення Абонентом строку, зазначеного в п. 2.2 Угоди, Абонент сплачує Укртелекому абонентну плату за мінімальним тарифним планом, що діє на момент активації Послуг, починаючи з одинадцятого календарного дня після укладення Угоди (або придбання стартового пакета).
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за цією Угодою  Сторони несуть відповідальність відповідно до Договору, Умов та чинного законодавства України.
5. ІНШІ УМОВИ
Укладання цієї Угоди (в тому числі в електронному вигляді) Абонентом означає повне прийняття ним усіх її умов. Ця Угода є невід’ємною частиною Договору.
6. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ПОРЯДОК ВІДМОВИ АБОНЕНТА ВІД ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ
6.1. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до моменту припинення дії Договору.
6.2. Угода розривається достроково в таких випадках:
6.2.1. За письмовою заявою Абонента або з ініціативи Укртелекому в порядку, передбаченому Договором та/або Умовами.
6.2.2. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 Всі права на розповсюдження інформації з сайту належать ПАТ "Укртелеком"
Політика конфіденційності ПАТ "Укртелеком"
ПАТ "Укртелеком"
Контакт-центр: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18