Мій Укртелеком
ІнформаціяКарта сайтуЗворотний зв'язок
Головна сторінка
Відкритий доступ
Договірний доступ
Всесвіт плюс
Smart line
Інтернет від Укртелеком
Інтерактивне TV
Оптичний Інтернет
Дата–Центр
Укрпост
Антивірусний захист
Wi-Fi для всіх
Інтернет диск
Спеціальні пропозиції


Забули пароль?


Реєстрація

Статистика - просто

Інтернет від УкртелекомДоговірВерсія для друку

Угода №_______ про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологіями xDSL
до договору №______ про надання телекомунікаційних послуг

м.__________                                                                                                                      «____»_______20__ р. 
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
Укртелеком надає Абоненту на платній основі послугу доступу до мережі Інтернет шляхом підключення до порту вузла Інтернет Укртелекому по абонентській лінії за допомогою обладнання xDSL, динамічної або постійної ІР-адреси, а також за домовленістю інші додаткові послуги Інтернет (далі – Послуги) за встановленими значеннями показників якості, які Абонент може самостійно замовити через Систему самообслуговування (http://my.ukrtelecom.ua), а Абонент своєчасно оплачує отримані Послуги відповідно до умов цієї Угоди, Договору, Умов. Гарантована мінімальна швидкість передавання та приймання даних каналу некомутованого доступу до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності Укртелекому, становить 64 кбіт/сек. Максимальну швидкість передавання та приймання даних каналу некомутованого доступу до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності Укртелекому, визначено умовами замовленого Абонентом Тарифного плану.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Всі права та обов’язки Сторін за Угодою передбачені у відповідних розділах Договору, Умов та чинним законодавством України.
2.2. При самостійному підключенні Абонент зобов’язується підключитись до Послуг за вибраним тарифним планом не пізніше ніж через десять календарних днів з моменту укладення Угоди (або придбання стартового пакета).
3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. У разі порушення Абонентом строку, зазначеного в п. 2.2 Угоди, Абонент сплачує Укртелекому абонентну плату за мінімальним тарифним планом, що діє на момент активації Послуг, починаючи з одинадцятого календарного дня після укладення Угоди (або придбання стартового пакета).
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за цією Угодою  Сторони несуть відповідальність відповідно до Договору, Умов та чинного законодавства України.
5. ІНШІ УМОВИ
5.1. Укладання цієї Угоди (в тому числі в електронному вигляді) Абонентом означає повне прийняття ним усіх її умов. Ця Угода є невід’ємною частиною Договору.
6. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ПОРЯДОК ВІДМОВИ АБОНЕНТА ВІД ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ
6.1. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до моменту припинення дії Договору.
6.2. Угода розривається достроково в таких випадках:
6.2.1. За письмовою заявою Абонента або з ініціативи Укртелекому в порядку, передбаченому Договором та/або Умовами.
6.2.2. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.Всі права на розповсюдження інформації з сайту належать ПАТ "Укртелеком"
Політика конфіденційності ПАТ "Укртелеком"
ПАТ "Укртелеком"
Контакт-центр: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18