Мій Укртелеком
ІнформаціяКарта сайтуЗворотний зв'язок
Головна сторінка
Відкритий доступ
Договірний доступ
Всесвіт плюс
Smart line
Інтернет від Укртелеком
Інтерактивне TV
Оптичний Інтернет
Дата–Центр
Укрпост
Антивірусний захист
Wi-Fi для всіх
Інтернет диск
Спеціальні пропозиції


Забули пароль?


Реєстрація

Статистика - просто

Wi-Fi для всіхДоговірВерсія для друку

Угода №_______
про надання продуктової пропозиції «Wi-Fi для всіх контрактний»
до договору №______ про надання телекомунікаційних послуг


1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

Укртелеком надає Абоненту на платній основі продуктову пропозицію «Wi-Fi для всіх контрактний» шляхом надання відповідних параметрів авторизації (логін, пароль тощо) для отримання безпроводового доступу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi в публічних хот-спотах Укртелекому (далі – Послуга), а Абонент за допомогою власного кінцевого обладнання, обладнаного адаптером стандарту ІЕЕЕ 802.11 b/g будь-якого виробника, користується Послугою відповідно до умов цієї Угоди, Договору, Умов.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Укртелеком зобов’язаний

Виділити Абоненту відповідні параметри авторизації (логін, пароль тощо) та мережеві реквізити, за якими ідентифікуються, активізуються Послуги та ведеться облік обсягу наданих йому Послуг.

2.2. Укртелеком має право

У разі неможливості забезпечити Послуги із замовленими параметрами надати Послуги з максимально можливими параметрами з використанням відповідного тарифного плану.

2.3. Абонент зобов’язаний

Тримати в таємниці всі мережеві реквізити та параметри авторизації (логіни, паролі, тощо), виділені Укртелекомом.

2.4. Абонент має право

Самостійно змінювати параметри та тарифні плани Послуг через Систему самообслуговування (http://my.ukrtelecom.ua), отримувати інформацію щодо обсягів наданих послуг, статистику з’єднань. Новий тарифний план можна обирати за умови закінчення мінімального терміну дії поточного тарифного плану. Система самообслуговування автоматично коригує на веб-сайті перелік доступних Абоненту тарифних планів залежно від параметрів абонентської лінії.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Нарахування вартості Послуг, що надаються Абоненту Укртелекомом (за абонентською лінією телефонного зв’язку) за цією Угодою, входить окремим рядком до єдиного рахунка за телекомунікаційні послуги.

3.2. Розрахунок вартості Послуги здійснюється щомісячно за діючими тарифами Укртелекому (тарифи наведено на веб-сайті товариства) і залежить від обраного Абонентом тарифного плану.

3.3. Укртелеком починає нарахування абонентної плати за Послугу з дати початку дії цієї Угоди.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Відповідальність за розголошення наданих Укртелекомом параметрів авторизації повністю покладається на Абонента.

4.2. Укртелеком не несе відповідальності перед Абонентом за затримки або перебої в роботі, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Укртелекому, зокрема, пошкодження систем передавання на території іншої держави, недоступність серверів, що знаходяться поза адмініструванням Укртелекому, тощо.

4.3. У разі наявності заборгованості за інші телекомунікаційні послуги, що надаються Абоненту Укртелекомом (з використанням абонентської лінії телефонного зв’язку), Укртелеком має право припинити надання Послуг за цією Угодою.

4.4. Укртелеком не несе відповідальності за захист програмного забезпечення, встановленого на персональному комп’ютері Абонента (антивірусний захист тощо).

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Укладання Абонентом цієї Угоди (в тому числі в електронному вигляді) означає повне прийняття ним усіх її умов.

5.2. Уклавши Угоду, Абонент підтверджує, що він є поінформованим про те, що користування мережею Інтернет може бути небезпечним і що таке користування здійснюється на власний ризик Абонента. Зокрема, Абонент усвідомлює, що під час роботи у всесвітній мережі Інтернет до його кінцевого обладнання (персонального комп’ютера) можуть бути занесені програми-віруси, які ініціюють поза його бажанням міжнародні дзвінки або іншим чином втручаються в роботу його кінцевого обладнання, що матиме негативні наслідки для майна Абонента, у тому числі у вигляді додаткових грошових зобов’язань. Для запобігання програмам-вірусам Абонент самостійно вживає заходи безпеки та самостійно несе відповідальність за ризики роботи в мережі Інтернет.Всі права на розповсюдження інформації з сайту належать ПАТ "Укртелеком"
Політика конфіденційності ПАТ "Укртелеком"
ПАТ "Укртелеком"
Контакт-центр: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18