Мій Укртелеком
ІнформаціяКарта сайтуЗворотний зв'язок
Головна сторінка
Відкритий доступ
Договірний доступ
Всесвіт плюс
Smart line
Інтернет від Укртелеком
Інтерактивне TV
Оптичний Інтернет
Дата–Центр
Укрпост
Антивірусний захист
Wi-Fi для всіх
Інтернет диск
Спеціальні пропозиції


Забули пароль?


Реєстрація

Статистика - просто

Smart lineДоговірВерсія для друку

Угода про надання Послуги «Smart Line від Укртелеком» для абонентів – фізичних осіб (послуги фіксованого телефонного зв’язку через IP-мережу)
до Договору про надання телекомунікаційних послуг

м. _________      «___» _________ 20__ р.

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Укртелеком надає Абоненту послугу фіксованого телефонного зв’язку через IP мережу (надалі Послуга «Smart Line від Укртелеком»):
1.1.1. з наданням місцевого номеру у форматі національних номерів для мереж фіксованого зв'язку з географічним планом нумерації;
1.1.2. з наданням номеру у форматі національних номерів для мереж фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації, з кодом «892»,
Абонент отримує зазначену Послугу «Smart Line від Укртелеком», користується нею на умовах Договору, Умов та цієї Угоди та сплачує її вартість.
1.2. Підключення до Послуги «Smart Line від Укртелеком» здійснюється за умови доступності в точках надання Послуги доступу до мережі Інтернет від Укртелеком чи іншого оператора/провайдера.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Всі права та обов’язки Сторін за Угодою передбачені у відповідних розділах Договору, Умов та чинним законодавством України.
2.2. Укртелеком зобов’язується у разі виявлення використання Послуги «Smart Line від Укртелеком» за цією Угодою з наданим Абоненту у користування номерним ресурсом поза межами встановленої Національним планом нумерації України номерної (географічної) зони (зони нумерації) на території України, в односторонньому порядку без попередження припинити Абоненту надання Послуги «Smart Line від Укртелеком», що використовувалась з порушенням використання номерного ресурсу.
2.3. Укртелеком має право у разі виявлення нетипового навантаження на телекомунікаційну мережу Укртелеком, спричиненого Абонентом або різкого зростання трафіка Абонента, або у випадку встановлення нецільового використання телекомунікаційних послуг Абонентом, без попередження тимчасово припинити надання Абоненту Послуги «Smart Line від Укртелеком» та інших телекомунікаційних послуг, що використовувались не за цільовим призначенням.
2.4. Абонент зобов’язується використовувати Послугу «Smart Line від Укртелеком» з наданням місцевого номеру тільки в межах виділеної номерної (географічної) зони населеного пункту зазначеного у Замовленні Послуги «Smart Line від Укртелеком».
2.5. Абонент зобов’язується використовувати Послугу «Smart Line від Укртелеком» з наданням номеру з кодом «892» тільки в межах території України.
2.6. Абонент зобов’язується не направляти трафік з використанням Послуги «Smart Line від Укртелеком» з використанням нумерації, що не передбачена умовами надання Послуги «Smart Line від Укртелеком».
2.7. Абонент зобов’язується змінити свій пароль доступу відразу після виконання першої авторизації. Зміна пароля виконується на сайті управління послугою за адресою https://voip.ukrtelecom.ua/ (пункт меню «змінити пароль»).
2.8. Абонент зобов’язується не використовувати Послугу «Smart Line від Укртелеком» для надання будь-яких телекомунікаційних послуг третім особам; не використовувати мережу Оператора для здійснення рефайлу, надання послуг зворотного дзвінка, комутованого доступу до мережі Інтернет, послуг Інтернет-телефонії чи будь-якої зміни порядку маршрутизації трафіка тощо.
2.9. Абонент зобов’язується не допускати нелегальної термінації через Послугу «Smart Line від Укртелеком» міжнародного, міжміського або мобільного трафіку на мережу Оператора чи підміни номера абонента, що викликає чи номера абонента, якого викликають.
2.10. Абонент зобов’язується не повідомляти третім особам, у тому числі і працівникам Оператора, пароль доступу до web-інтерфейсу Оператора і користування «Smart Line від Укртелеком».
2.11. Абонент зобов’язується контролювати та відповідати за роботу абонентського обладнання в зоні своєї відповідальності.
2.12. Укртелеком не несе відповідальність за наслідки зловживань Абонентом та третіми особами, які можуть виникнути при некоректному налаштуванні або недостатньому захисті обладнання Абонента.

3. РОЗРАХУНКИ ЗА ПОСЛУГИ
3.1. Умови та порядок розрахунків за Угодою визначені у відповідних розділах Договору, невід’ємною частиною якого є ця Угода.

4. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ПОРЯДОК ВІДМОВИ АБОНЕНТА ВІД ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до моменту припинення дії Договору.
4.2. Угода розривається достроково в таких випадках:
4.2.1. За письмовою заявою Абонента або з ініціативи Укртелекому в порядку, передбаченому Договором та/або Умовами.
4.2.2. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5. ІНШІ УМОВИ
5.1. Укладання цієї Угоди (в тому числі в електронному вигляді) Абонентом означає повне прийняття ним усіх її умов. Ця Угода є невід’ємною частиною Договору.
5.2. Укртелеком гарантує мінімально допустимий рівень якості Послуги «Smart Line від Укртелеком» при використанні Абонентом кодека G.711 на ІР-мережі Товариства. Укртелеком не несе відповідальності за якість при використанні Абонентом інших кодеків, таких як G.723.1, G.726, G.729a, G.729ab тощо.

Укртелеком:
__________________________
«____»_____________________ 

Абонент:
__________________________
«____»____________________Всі права на розповсюдження інформації з сайту належать ПАТ "Укртелеком"
Політика конфіденційності ПАТ "Укртелеком"
ПАТ "Укртелеком"
Контакт-центр: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18